Služby

Profesionální výcvik psů, kde hlavním cílem je pomoc majitelům s výchovou, výcvikem a péči tak, aby zvyšovali týmovou spolupráci až na úroveň harmonického týmu člověka a psa.


Klienti Psí školy Fron Fighter dávájí výslovný souhlas s pořizováním fotografií a obrazových a zvukových záznamů z výcvikových lekcí a jejich zveřejňování za účelem propagace.