Profesionální výcvik psů,

kde hlavním cílem je pomoc majitelům s výchovou, výcvikem a péči tak, 

aby zvyšovali týmovou spolupráci až na úroveň harmonického týmu člověka a psa.

 

Motto:

"Pokud se svým psem zacházíte jako s člověkem,

má právo s Váma zacházet jako se psem."

 

 

UPOZORNĚNÍ!!!

  • Platba Základního výcviku (10 lekcí) se platí při 1. lekci, částka 1500Kč
  • Mějte pejska vždy na VODÍTKU v areálu cvičiště (pokud není jinak dáno výcvikářem)
  • Nepouštějte psa z auta bez VODÍTKA!
  • Uklízejte si exkrementy IHNED po svém pejsku
  • Pes musí mít platné očkování
  • Pes nebo majitel, kteří budou vytvářet  problémy, budou okamžitě vyloučení z areálu cvičiště
  • Parkujte na vyznačeném místě (parkoviště u zastávky - Řepiště, parkoviště - Vělopolí)